top of page
Picture1.jpg

ЕКСПЕРИМЕНТ В
ОНЛАЙН СРЕДА

В днешно време онлайн обучението ни дебне постоянно, но означава ли това, че не трябва да правим лабораторни упражнения? Разбира се, че не! Да видим какво има в ученическата кухня!

ТЕРМОДИНАМИКА ВКЪЩИ

Това е лабораторен урок, проведен с ученици от гимназиален етап на тема Промяна на енталпията. Прави се с топла вода и сол, така че могат да се използват голямо разнообразие от термометри. Лабораторният клас е обяснен подробно в списание „Обучение по природни науки и върхови технологии“

Без име11.jpg
bottom of page